Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - OBCHODNÍ SDĚLĚNÍ

V případě zpracování osobních údajů, které je založeno na souhlasu subjektů údajů pro účely
internetového obchodu, zasílání obchodních sdělení a pro účely jiných aktivit přímého marketingu
internetového obchodníka.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost OR-BLUE s.r.o ,IČO 27753603 vedeného
Krajským soudem v Brně .Datum zápisu 20.Listopadu 2007 (dále jen „správce“).
1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování OR – BLUE s.r.o Jihoslovanská 16 a
Prostějov 79601
1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu
čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových
aktivit správcem vůči Vaší osobě.
3.2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je čtyři roky.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce.
5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní
organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním
údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo
vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních
údajů.
6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však
není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.
6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno
nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či
smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.
6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého
marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku
proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro
tyto účely dále zpracovávány.

V rámci ochrany osobních údajů se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a potvrzením objednávky nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR) platný od 25.05.2018.

Zaručujeme Vám, že Vaše údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány pouze v souladu s platnou legislativou.

Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk případně dopravu, např. banky, Česká pošta, to však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb.

Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme vaše data žádné třetí straně. Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.